Kulturnätet

Om oss

Kulturnätet är till för alla som på något sätt arbetar för eller med kulturell verksamhet. Främst är det bosatta i kommunen som bör vara med, men den som bor utanför men verkar i Bengtsfors kommun är också välkommen.

Det finns inga speciella kvalifikationskrav, var och en bedömer själv sin verksamhet. Att vara med i Kulturnätet innebär i första hand att finnas med och på så vis bli lätt att kontakta. Förhoppningen är också att kontakterna ska leda till aktiviteter av olika slag. Skyldigheter finns det egentligen inga alls, utom att vid behov uppdatera sina uppgifter på hemsidan. Däremot finns det förhoppningar att många vill vara med när aktiviteter startas. Då kan vi få ett starkare kulturliv i vår kommun.

Vi har heller ingen styrelse som du riskerar att bli invald i, däremot en sammanhållande länk i form av en styck kulturchef. Hon heter Sara Vogel-Rödin och nås på 0531- 52 63 42. Hon vill gärna diskutera olika idéer och möjligheter som stimulerar kulturlivet.

Att vara med innebär ocksä att vi gör Bengtsfors kommun starkare och det vill vi förstås!

Välkommen att gå med i Kulturnätet Bengtsfors!

Webbplatsansvarig: Anna Sandström

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-14